MEHMED CEMÂLEDDİN EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMED CEMÂLEDDİN EFENDİ

bk. CEMÂLEDDİN EFENDİ, Hâlidefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER