MEHMED EMİN PAŞA, Kıbrıslı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED EMİN PAŞA, Kıbrıslı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Sadrazamlığa getirilmesini sağlayan kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Sadâret kaymakamlığını yaptığı kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Belgrad muhafızlığına ve Londra sefâretine tayinini sağlayan kişi
FETHİ PAŞA
Osmanlı askeri ve devlet adamı.
Tayin edildiği görev
KAPTAN-ı DERYÂ
Reisliğine getirildiği meclis
MECLİS-i ÂLÎ-i TANZÎMAT
26 Eylül 1854’te kurulan ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’nin yasama yetkisini üstlenen yüksek yasama organı.
Başkanlığını yaptığı meclis
MECLİS-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye ile Meclis-i Âlî-i Tanzîmat’ın 14 Temmuz 1861’de birleştirilmesiyle oluşturulan meclis.
Doğduğu yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Miralay rütbesiyle görevlendirildiği yer
TOPHÂNE
Osmanlı Devleti’nde top dökümünün yapıldığı yer.
Kale kumandanı olarak görevlendirildiği yer
AKKÂ
Filistin’in batı kıyısında bulunan bir sahil şehri.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
Muhafızlığına tayin edildiği yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Çıkan isyanı bastırmak için vali olarak görevlendirildiği yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Vali olarak görevlendirildiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mezarının bulunduğu yer
MAHMUD II TÜRBESİ, SEBİLİ, ÇEŞMESİ ve HAZÎRESİ
Divanyolu üzerinde XIX. yüzyıla ait mezar külliyesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER