MEHMED GALİB BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED GALİB BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Viyana Sefâreti’ne yanına ikinci kâtiplikle gönderildiği kişi
SÂDULLAH PAŞA
Osmanlı Devleti’nin Berlin ve Viyana sefiri.
Göreve dönmesini sağlayan kişi
GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tevkif edilerek İstanbul’a gönderilmesini istediği kişi
TOPAL OSMAN
Millî Mücadele döneminde Doğu Karadeniz kesiminde faaliyet gösteren mahallî milis güçlerinin reisi ve muhafız taburu komutanı.
Millî Mücadele hakkında Erzurum'da görüştüğü kişi
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
Netâyicü’l-vukūât adlı eserini dört cilt halinde neşrettiği tarihçi
MUSTAFA NÛRİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Öğrenimini tamamladığı mektep
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Manisa'da makamını terke zorlayarak İzmir'e gönderilmesine sebep olan cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Muavin âza olduğu ve mecmuasında makalelerini yayımladığı encümen
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Mutasarrıf olarak görev yaptığı yer
MANİSA
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER