MEHMED PAŞA, Tabanıyassı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED PAŞA, Tabanıyassı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezîriâzamlığını yaptığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Selefi
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Entrikalarıyla sadrazamlıktan azline sebep olan kişi
BAYRAM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Naîmâ’nın, hasedi yüzünden katline sebep olduğunu söylediği kişilerden
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
İsyanının bastırılmasında rol oynadığı kişi
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Yaptığı görevlerden
MÜTEFERRİKA
Osmanlılar’da hükümdarla vezirlerin maiyetinde bulunan bir tür hizmetli sınıfı.
Yaptığı görevlerden
MÎRÂHUR
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
Yasaklanmasında IV. Murad’ın baş destekçisi ve yardımcısı olduğu madde
TÜTÜN
Vali olarak tayin edildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Safevîlerin muhasarasından kurtarmakla görevlendirildiği yer
VAN
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
IV. Murad'la birlikte sefere katıldığı ve anahtarlarını padişaha bizzat teslim ettiği şehir
REVAN
Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün Erivan şeklinde anılan başşehri.
IV. Murad'la birlikte Revan'dan sonra gittiği yer
TEBRİZ
İran’da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan şehir.
Azlinden sonra üç ay bostancıbaşı hapsinde tutulduğu yer
ÇİNİLİ KÖŞK
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı sınırlayan sur içinde Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan köşk.
Beylerbeyi sıfatıyla seraskerliğine tayin edildiği yer
SİLİSTRE
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
BUDİN
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
IV. Murad'ı Bağdat seferinden dönüşünde karşıladığı yer
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
IV. Murad'a şikayet ederek sadâret kaymakamlığından alınıp idam edilmesine yol açan Eflak ve Boğdan beylerinin unvanı
VOYVODA
Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri için kullanılan unvan.
Mezarının civarında bulunduğu tekke
MİSKİNLER TEKKESİ
Cüzzamlıların tecrit edildiği mekân, cüzzamhâne; Üsküdar Cüzzamhânesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER