MEHMED REFİK EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED REFİK EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Selefi
HÜSÂMEDDİN EFENDİ, Âtıfzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
HASAN FEHMİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Fetvalarının kaynaklarını Fetâvâ-yı Feyziyye maa’n-nukūl adıyla tespit ettiği kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Görüşlerinden etkilendiği sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Bir süre görev yaptığı yer
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye ile Meclis-i Âlî-i Tanzîmat’ın 14 Temmuz 1861’de birleştirilmesiyle oluşturulan meclis.
Doğduğu ve ilk eğitimini aldığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Medresesinde eğitim gördüğü külliye
GAZİ HÜSREV BEY KÜLLİYESİ
Saraybosna şehrinde XVI. yüzyılda yapılan büyük bir Osmanlı külliyesi.
Kadılık yaptığı yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
Kadılık yaptığı yer
VARNA
Bulgaristan’da Karadeniz kıyısında tarihî bir liman şehri.
Mezarının hazîresinde bulunduğu külliye
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER