« Madde sayfasına git

MEHMED ŞERİF EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Dedesi
EBÛİSHAK İSMÂİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Anne tarafından dedesi
MİRZAZÂDE ŞEYH MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Babası
ESAD EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair ve müellif.
Amcası
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
Kardeşi
FITNAT HANIM
Şöhreti çok yaygın, en beğenilmiş kadın divan şairi.
Oğlu
ATÂULLAH MEHMED EFENDİ, Topal
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
ESAD EFENDİ, Vassâfzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
İBRÂHİM EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
MEHMED KÂMİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
MUSTAFA EFENDİ, Hamîdîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kadılık yaptığı yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Füsûlü’l-ârâ fî şâni’l-mülûk ve’l-vüzerâ adlı eserinde nakilde bulunduğu kişi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Na‘tına tahmîs yazdığı kişi
NAHÎFÎ
Manzum Mes̱nevî tercümesiyle tanınan divan şairi.
Hakkında kaside yazdığı kişi
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER