MEKTEB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEKTEB ile İLİŞKİLİ MADDELER

مكتب
Başyazarlarından
ELDEM, İsmail Hakkı
Son devrin tanınmış biyografi yazarı ve mütercimlerinden.
Hikâyecilerinden
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Hikâyecilerinden
MEHMED CELÂL
Ara nesle mensup şair, hikâyeci ve romancı.
Hikâyecilerinden
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Yazarlarından
MAĞMÛMÎ, Şerefeddin
Hekim, yazar ve siyaset adamı.
Yazarlarından
SÂLİH ZEKİ
Bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilgini.
Yazarlarından
MÜSTECÂBÎZÂDE İSMET BEY
Servet-i Fünûn topluluğundan önce faaliyet gösteren ara nesil şair ve yazarı.
Yazarlarından
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Yazarlarından
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Yazarlarından
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Şairlerinden
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Şairlerinden
MEHMED TÂHİR, Menemenlizâde
Şair ve yazar.
Şairlerinden
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Şairlerinden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Son döneminde yazar kadrosunun önemli bir kısmının geçtiği dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER