MEY - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEY

مي
bk. BÂDE
İlâhî aşk, muhabbet ve hakikat anlamlarında kullanılan bir tasavvuf terimi.

bk. SÂKÎNÂME
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.

bk. SEKR
Sâlikin, kendisine gelen vâridin etkisiyle yaşadığı mânevî sarhoşluk anlamında bir tasavvuf terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER