MİDHAT PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİDHAT PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı, tahttan indirilmesinde rol oynadığı ve katline iştirak ettiği suçlamasıyla idam cezası aldığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Tahta çıkmasında rol oynadığı padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Tahta çıkmasında rol oynadığı, sadrazamlığını yaptığı ve Abdülaziz'in katlinde rol oynadığı suçlamasıyla yargılanarak idam cezası almasını sağlayan padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne girmesine aracılık eden kişi
ÂKİF PAŞA
Türk devlet adamı, şair ve münşî.
Hakkındaki suçlamaları araştırmak üzere Şam’a gönderildiği kişi
MEHMED EMİN PAŞA, Kıbrıslı
Osmanlı sadrazamı.
Himaye ederek bürokraside yükselmesini sağlayan kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Himayesinde yükseldiği, daha sonra anlaşmazlığa düştüğü kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Himaye ederek bürokraside yükselmesini sağlayan kişi
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Kendisine rakip olarak gören ve İstanbul'dan uzaklaştırmaya çalışan, kabinesinde Adliye nâzırı olduğu selefi
MAHMUD NEDİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Mecâlis-i Âliye memuriyeti ve Şûrâ-yı Devlet reisliği yaptığı sadrazam
MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birlikte hareket ettiği kişilerden
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birlikte hareket ettiği kişilerden
HAYRULLAH EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kānûn-ı Esâsî metni hakkında uzun süreli yoğun tartışmalar yaşadığı kişilerden
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Çeşitli kademelerde görev yaptığı meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Başkanlığını yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Nâzırı olduğu nezâret
ADLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında teşkil edilen ve bugün Adalet Bakanlığı’na tekabül eden kuruluş.
Açılması konusunda bir lâyiha hazırladığı için Adliye nâzırlığından alınmasına sebep olan meclis
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdiği anayasa
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
Sadrazamlığı esnasında ve Kānûn-ı Esâsî'nin ilan edildiği gün toplanan konferans
İSTANBUL KONFERANSI
Büyük devletlerin Balkan krizini görüşmek üzere düzenledikleri konferans (23 Aralık 1876 - 20 Ocak 1877).
Hazırlık safhasında önemli sorumluluğunun bulunduğu savaş
DOKSANÜÇ HARBİ
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Vali olarak görevlendirildiği yer
NİŞ
Sırbistan’da eski bir Osmanlı vilâyet merkezi, tarihî şehir.
Niş valiliği sırasında yönetimine verilen yer
PRİZREN
Kosova’da tarihî bir şehir.
Vali olarak görevlendirildiği yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Vali olarak görevlendirildiği yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
İkametine izin verilen yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Vali olarak görevlendirildiği yer
SURİYE
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
Vali olarak görevlendirildiği yer
AYDIN
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sürgüne gönderildiği ve idam hükmünün infaz edildiği yer
TÂİF
Suudi Arabistan’da bir şehir.
1951’de Tâif’ten getirilerek defnedildiği mezarın bulunduğu yer
ÂBİDE-i HÜRRİYET
İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER