MİHR ü MÂH - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİHR ü MÂH

bk. MİHR ü MÜŞTERÎ
İran ve Türk edebiyatlarında yazılan klasik aşk mesnevisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER