MİKLÂTÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİKLÂTÎ

المكلاتي
bk. LÜBÂBÜ’l-UKŪL
Miklâtî’nin (ö. 626/1229) felsefî yaklaşımların eleştirisine de yer veren kelâma dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER