MİLLETLERARASI İSLÂM HİLÂL KOMİTESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİLLETLERARASI İSLÂM HİLÂL KOMİTESİ

MİLLETLERARASI İSLÂM HİLÂL KOMİTESİ
Müellif: M. KÂMİL YAŞAROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 20.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/milletlerarasi-islam-hilal-komitesi
M. KÂMİL YAŞAROĞLU, "MİLLETLERARASI İSLÂM HİLÂL KOMİTESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/milletlerarasi-islam-hilal-komitesi (20.05.2024).
Kopyalama metni

1979 yılında Fas’ta gerçekleştirilen İslâm Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda oluşturulmasına karar verilen Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi’nin (Islamic Committee of the International Crescent [ICIC]) kuruluş sözleşmesi, 22-26 Ağustos 1982 tarihinde Nijer Cumhuriyeti’nin başşehri Niamey’de yapılan XIII. İslâm Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda kabul edilmiştir. Komitenin üyeliklerine Endonezya, Fas, Mali, Suudi Arabistan, Senegal, Gine, Türkiye, İran ve Libya seçilmiştir. Kurumun merkezi genel sekreterlik görevini yürüten Libya’nın Bingazi şehrindedir.

Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi’nin kuruluş sözleşmesinde insanlık şerefi, adalet, eşitlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve barış ilkelerine göre hareket edileceği ifade edilmiş, komitenin kuruluş amacı ve hedefleri savaş, tabii âfet gibi durumlar sebebiyle mağdur olan insanlara yardım, geçici barınak sağlama, yiyecek, giyecek vb. konularda destek olma şeklinde belirlenmiştir. Komite aynı zamanda insanî yardım faaliyetinde bulunan kuruluşlarla iş birliği halinde olup dünyadaki müslüman azınlıkların durumuyla da ilgilenmektedir. Komitenin gelirleri, kendi kaynaklarının yanı sıra İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülkelerin katkıları ile oluşmaktadır. Bir icra kurulu tarafından yönetilen komite, kuruluş sözleşmesinde altı ayda bir toplantı yapılması öngörülmekle birlikte 1983-2002 yılları arasında ancak on sekiz toplantı gerçekleştirebilmiştir.

Komite, İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bazı devletler ve kuruluşların malî katkılarıyla Cibuti, Mali ve Sudan’da kuraklık, İran ve Türkiye’de deprem, Fas, Cezayir, Nijer, Yemen ve Bangladeş’te tabii âfet mağdurlarıyla Bosnalı ve Kosovalı mültecilere yardımda bulunmuştur. Ayrıca İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm Dayanışma Fonu ve İslâm Kalkınma Bankası ile iş birliği içinde olan komite milletlerarası hukuk ve bu alandaki İslâmî kurallarla geleneklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, bu konuda seminerler ve çalışma grupları düzenlemek üzere bir komisyon oluşturmuştur. Diğer taraftan komite 21-22 Nisan 2001 tarihinde, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülkelerin Kızılhaç ve Kızılay kuruluşlarının katılımıyla insanî yardım faaliyetlerinde bulunan millî kuruluşlar arasında iş birliği konusunun görüşüldüğü bir toplantı tertip etmiştir. Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi, Uganda ve Nijer’deki İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm üniversitelerinde sağlık merkezleri kurulması projesine malî destek vermiş, İslâm dünyasının bazı bölgelerinde uygulanacak sağlık faaliyetleriyle ilgili programlar çerçevesinde Cibuti’nin Balbala bölgesinde bulunan göçmenler için bir sağlık merkezi kurulması amacıyla Cibuti hükümeti ve İslâm Kalkınma Bankası ile iş birliği anlaşması imzalamıştır. Ayrıca Mali’nin Hamdallah bölgesinde anne ve çocuk sağlığıyla ilgili bir projeyi uygulamaya koymuştur. Öte yandan 22-23 Kasım 2000 tarihinde Cidde’de yaptığı on altıncı toplantısında Filistin halkına yardım konusuna ağırlıklı bir yer vermiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Handbook of the Organisation of the Islamic Conference, [baskı yeri yok] 1990, s. 79.

Agreement Establishing the Islamic Committee of the International Crescent, Ankara, ts. (Emel Matbaacılık Sanayii).

General Report on the Islamic Committee of the International Crescent, [baskı yeri ve tarihi yok].

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 30. cildinde, 71-72 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER