MÎR HÜSEYNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÎR HÜSEYNÎ

bk. HÜSEYNÎ SÂDÂT el-GŪRÎ
İranlı mutasavvıf şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER