MÎRÎ KÂTİBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÎRÎ KÂTİBİ

bk. BAŞBÂKİ KULU
Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya tahsili ile görevli âmir.

bk. MAHKEME

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER