MÎSÂK-ı MİLLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÎSÂK-ı MİLLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ميثاق ملّي
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
ORBAY, Hüseyin Rauf
Amiral, büyükelçi, siyaset ve devlet adamı.
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ
Türk fikir adamı, Türk Lugatı adlı eseriyle tanınan müellif.
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
SİVAS KONGRESİ
Erzurum Kongresi kararlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmasını sağlamak üzere Sivas’ta toplanan kongre (4-11 Eylül 1919).
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
MONDROS MÜTAREKESİ
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması.
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
SÜLEYMANİYE
Kuzey Irak’ta bir şehir.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
KERKÜK
Kuzey Irak’ın doğusunda tarihî bir şehir.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
KARS
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
ARDAHAN
Doğu Anadolu’da Kars iline bağlı ilçe merkezi.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
BATUM
Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehri.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
BATI TRAKYA
Karadeniz, Marmara ve Ege denizleriyle Balkan-Rodop dağ silsilesi arasında kalan ve Trakya adı verilen arazi parçasının batı kesimi.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
LÜBNAN
Ortadoğu’da Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
FİLİSTİN
Akdeniz’in güneydoğu ucunda, Asya ile Afrika arasında köprü konumunda bulunan tarihî bölge.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
ONİKİ ADA
Ege denizinin güneydoğusundaki adalardan bir kısmına verilen ad.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
IRAK
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
Mîsâk-ı Millî sınırları içinde sayılan yer
SURİYE
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER