MİŞKÂTÜ’l-MESÂBÎH - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİŞKÂTÜ’l-MESÂBÎH

مشكاة المصابيح
bk. MESÂBÎHU’s-SÜNNE
Ferrâ el-Begavî’nin (ö. 516/1122) güvenilir hadis kaynaklarından derlediği hadisleri ihtiva eden eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER