A. BİLGİN TURNALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

A. BİLGİN TURNALI

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÂFER PAŞA TEKKESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyıla ait tekke.
CİHANGİR TEKKESİ
İstanbul Cihangir’de XVII. yüzyıla ait tekke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER