ABDÜLMÜN‘İM MÂCİD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLMÜN‘İM MÂCİD

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÎSÂ b. MÛSÂ
Abbâsî hânedanına mensup vali ve kumandan, veliaht.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER