ABDÜLAZİZ BAYINDIR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLAZİZ BAYINDIR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂDÂB
Dinî ve sosyal ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
ATEME
Gecenin bir bölümü, güneşin batışından sonra beliren kızıllığın kaybolmasıyla başlayan ve gecenin ilk üçte birinin bitimine kadar uzayan vakit, yatsı vakti.
BEDENE
Hac ve umre yapan kimselerin kestikleri deve ve sığır cinsinden kurbanlar için kullanılan bir terim.
BEY‘ bi’l-VEFÂ
Bedeli iade edildiğinde geri alınmak üzere bir malın satılmasını konu edinen satış akdi.
GÜZELYAZICI, Abdurrahman Şeref
Son devir din âlimlerinden, vâiz ve müftü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER