ABDÜLAZÎZ ed-DÛRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLAZÎZ ed-DÛRÎ

1919-2010
Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAĞDAT / 1. Bölüm: GENEL BAKIŞ
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
DEYRÜLCÂSELİK
Irak’ta iki manastırın adı.
DİVAN / 1. Bölüm
İslâm devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri.
EMÎR
Kumandan, vali ve bey anlamına gelen terim.
ENBÂR
Irak’ta Fırat’ın sol sahilinde harabeleri bulunan tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER