ABDULHALİK BAKIR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULHALİK BAKIR

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BASRA / 1. Bölüm
Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir.
KAYS b. SA‘D
Ensarın ileri gelenlerinden ve Hz. Peygamber’in sancaktarlarından.
KUSEM b. ABBAS
Sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER