ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU

1943-2006
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED MÂHİR EFENDİ, Ballıklızâde
Son devir Osmanlı din âlimi ve siyaset adamı.
AKÖZ, Ömer Fazıl
Son devir kıraat âlimi.
BALDIRZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı müderris ve kadısı, Ravza-i Evliyâ’nın müellifi, şair.
GÜLDESTE-i RİYÂZ-ı İRFÂN
İsmâil Belîğ’in (ö. 1142/1729) Bursa’da ölmüş veya orada yaşamış ünlüler hakkındaki hal tercümesi kitabı.
HALÎMÎ ÇELEBİ
Divan şairi.
MEHMED KÂMİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER