ABDÜLKERÎM HALÎFE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKERÎM HALÎFE

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÜ’l-BEKĀ er-RUNDÎ
Daha çok “Risâü’l-Endelüs” adlı mersiyesiyle tanınan Endülüslü edip ve şair.
MECMAU’l-LUGATİ’l-ARABİYYE
Amman’da Arap dili ve edebiyatına dair ilmî çalışmalar yapan kurum.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER