ABDULLAH AYDEMİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH AYDEMİR

1938-1991
Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABESE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in sekseninci sûresi.
A‘CEMÎ
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ve çeşitli anlamlarda kullanılan bir terim.
ASHÂBÜ’l-KARYE
Kur’ân-ı Kerîm’de bir sayha ile helâk edildikleri bildirilen kasaba halkı.
ATÂ b. DÎNÂR
Mısırlı tefsir ve hadis âlimi.
ATIYYE b. KAYS
Dımaşklı kıraat âlimi, tâbiî.
BEKRÎ, Ebü’s-Sürûr
Mısırlı müfessir ve Şâfiî fakihi.
BEYTÜLİZZE
Kur’ân-ı Kerîm’in bir bütün halinde indirildiği ve dünya semasında bulunduğu rivayet edilen yerin adı.
CEMEL
Müfessir ve Şâfiî fakihi.
EBÜ’l-ÂLİYE er-RİYÂHÎ
Tefsir, hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
FEZÂİLÜ’l-KUR’ÂN
Kur’an’ın üstünlükleri hakkındaki bilgiler, tefsir ilminin bu bilgilere dair disiplini ve bu konuyla ilgili literatür için kullanılan bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER