ABDULLAH MUHAMMEDCANOV

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÖZBEKİSTAN / 2. Bölüm: TARİH
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
SİRİDERYA
Orta Asya’nın en büyük akarsularından biri.
TAŞKENT
Özbekistan’ın başşehri.
TİRMİZ
Özbekistan’da tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.