ABDULLAH SAYDAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH SAYDAM

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHACİR
Osmanlı resmî literatüründe göçmenler için kullanılan bir terim.
MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
NÂMIK PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
OSETLER
Kuzey Kafkasya’da yaşayan bir kavim.
ÖMER LUTFİ PAŞA
Osmanlı kumandanı ve devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER