ADEM APAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADEM APAK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHAMMED b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, Mısır valisi.
SA‘DÜ HÜZEYM (Benî Sa‘dü Hüzeym)
Kudâa’ya mensup bir Arap kabilesi.
SÂRİYE b. ZÜNEYM
Hz. Ömer’in kumandanlarından.
ŞEYBE (Benî Şeybe)
Kureyş kabilesinin hicâbe görevini yürüten bir kolu.
ŞUÛBİYYE
Arap olmayan milletlerin Araplar’dan üstün olduğunu iddia eden siyasî, fikrî ve edebî hareket.
TAY (Benî Tay)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER