AHMET COŞKUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET COŞKUN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN ÂŞÛR, Muhammed Fâzıl
Tunuslu ilim ve fikir adamı.
İBN ÂŞÛR, Muhammed Tâhir
Tunuslu ilim ve fikir adamı, müfessir, fakih, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
MESH
Allah’ın bazı insanların şeklini veya ahlâkını çirkin hale dönüştürmesini ifade eden bir Kur’an terimi.
et-TAHRÎR ve’t-TENVÎR
Muhammed Tâhir İbn Âşûr’un (ö. 1973) Kur’an tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER