AHMET KANLIDERE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET KANLIDERE

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ISLAH / 5. Bölüm: Tataristan, Azerbaycan ve Orta Asya
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
İSHAK SÜKÛTÎ
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kurucularından, gazeteci ve fikir adamı.
MERCÂNÎ
Kazanlı tarihçi ve ıslahatçı din âlimi.
MİRZA KÂZIM BEY
Kafkasyalı, Türk kökenli şarkiyatçı ve Türkolog, Rusya’da şarkiyat araştırmalarının kurucularından.
MÛSÂ CÂRULLAH
Tatar âlimi ve düşünürü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER