AHMET NEDİM SERİNSU - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET NEDİM SERİNSU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÜLEFÎLER
825-897 yılları arasında Merkezî İran’da (Cibâl) hüküm süren bir İslâm hânedanı.
EBÛ DÜLEF el-İCLÎ
Dülefî hânedanının kurucusu, kumandan, mûsikişinas, şair ve müellif.
İBN NÜCEYM, Sirâceddin
Hanefî fıkıh âlimi.
KERÂBÎSÎ
Şâfiî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER