ALİ ERTUĞRUL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ERTUĞRUL

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NİĞDELİ KADI AHMED
el-Veledü’ş-şefîḳ adlı Farsça eseriyle tanınan kadı ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER