ALİ GÜZELYÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ GÜZELYÜZ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ez-ZERÎA ilâ TESÂNÎFİ’ş-ŞÎA
Âgā Büzürg-i Tahrânî’nin (ö. 1970) Şîa ulemâsı tarafından yazılan Arapça eserlere dair bibliyografik ansiklopedisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER