ALİ İHSAN YİTİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ İHSAN YİTİK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ORUÇ / 1. Bölüm
İslâm’ın beş şartından biri.
TAHKĪKU mâ li’l-HİND
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) Hint inancı, kültürü ve coğrafyasına dair eseri.
TAOCULUK
Çin kökenli dinî-felsefî sistem.
TENÂSÜH / 1. Bölüm
Ruh göçünü ifade eden terim.
VEDALAR
Hinduizm’in kutsal metinlerine verilen ad.
YOGA
Bedensel hareketlerin kontrolü ve meditasyon yardımıyla kurtuluşa erme yolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER