ALİ İHSAN YİTİK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ORUÇ / 1. Bölüm
İslâm’ın beş şartından biri.
TAHKĪKU mâ li’l-HİND
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) Hint inancı, kültürü ve coğrafyasına dair eseri.
TAOCULUK
Çin kökenli dinî-felsefî sistem.
TENÂSÜH / 1. Bölüm
Ruh göçünü ifade eden terim.
VEDALAR
Hinduizm’in kutsal metinlerine verilen ad.
YOGA
Bedensel hareketlerin kontrolü ve meditasyon yardımıyla kurtuluşa erme yolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.