ALİ KAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ KAYA

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAKSIZ İKTİSAP
Hukukî bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası aleyhine çoğalması.
İHTİLÂS
Başkasına ait bir malı el çabukluğuyla alıp kaçma anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER