ALİ RIZA TEMEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ RIZA TEMEL

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Coğrafya
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELÇİKA / 2. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Kuzey Avrupa’da bir ülke.
DÂVÛDÎ, Muhammed b. Ali
Ṭabaḳātü’l-müfessirîn adlı eseriyle tanınan âlim.
ENDERÂBÎ
Kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER