AYLA DEMİROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYLA DEMİROĞLU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İranî Diller ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEHCETÜ’t-TEVÂRÎH
Fâtih devri tarihçilerinden Şükrullah’ın (ö. 864/1459-60) Vezîriâzam Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umumi tarih.
BEL‘AMÎ, Ebü’l-Fazl
Sâmânî veziri.
BURHÂN-ı KĀTI‘ / 1. Bölüm
Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin yazdığı Farsça’dan Farsça’ya sözlük.
DEVLETŞAH
İran şairleri hakkındaki tezkiresiyle meşhur olan Türk asıllı müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER