AYNUR DURUKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYNUR DURUKAN

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DİCLE KÖPRÜSÜ
Anadolu’da XI. yüzyılda inşa edilen en eski köprü.
ERTOKUŞ KÜLLİYESİ
Isparta’nın Atabey ilçesinde XIII. yüzyıla ait külliye.
EVDİR HANI
Eski Antalya-Burdur kervan yolu üzerinde XIII. yüzyıla ait han.
FÎRUZ BEY CAMİİ ve MEDRESESİ
Milas’ta Menteşeoğulları dönemine ait cami ve medrese.
HİLFET GAZİ MEDRESESİ ve TÜRBESİ
Amasya’da XII-XIII. yüzyıllara ait külliye.
İBRÂHİM BEY İMARETİ ve KÜMBETİ
Karaman’da XV. yüzyılda yapılmış imaret ve kümbet.
İLYAS BEY KÜLLİYESİ
Aydın ili dahilinde eski Balat şehrinde XV. yüzyıla ait külliye.
KÖŞKMEDRESE
Anadolu-Türk mimarisinde kendine has özellikleriyle dikkat çeken bir XIV. yüzyıl yapısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER