BAYRAM ALİ KAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAYRAM ALİ KAYA

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
OSMAN SELÂHADDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
ŞEHRENGİZ
Divan edebiyatında bir şehrin güzelleri ve güzellikleri hakkında yazılan manzum eserlerin ortak adı.
TAŞLICALI YAHYÂ
Hamsesiyle ünlü divan şairi.
USÛLÎ
Divan şairi, mutasavvıf.
VEYSÎ
Daha çok nesriyle tanınan divan şairi.
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER