BEDREDDİN ÇETİNER - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDREDDİN ÇETİNER

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
İbâdât, muâmelât ve ukūbâtla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
İBN ATIYYE ed-DIMAŞKĪ
Tefsir ve kıraat âlimi.
KERMELÎ, Anistâs Mârî
Iraklı hıristiyan dilci, edip, tarihçi ve gazeteci yazar.
MESEL / 3. Bölüm: TEFSİR
Belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte zamanla yaygınlaşarak halka mal olan anonim özdeyiş, atasözü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER