BEDRETTİN AYTAÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDRETTİN AYTAÇ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAHMUD TEYMUR
Modern Mısır edebiyatı kısa hikâyeciliğinin önde gelen temsilcilerinden, roman ve tiyatro yazarı, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
MUHAMMED TEYMUR
Arap edebiyatında modern kısa hikâye türünün öncülerinden Mısırlı edip ve yazar.
ZEYYÂT, Habîb
Suriyeli tarihçi ve araştırmacı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER