BEKİR KÜTÜKOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKİR KÜTÜKOĞLU

1926-1990
Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED RESMÎ
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ / 1. Bölüm
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
AYAS PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
ÇEŞMÎZÂDE MUSTAFA REŞİD
Vak‘anüvis ve şair.
FEZLEKE
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri.
HALÎKATÜ’r-RÜESÂ
Ahmed Resmî Efendi’nin (ö. 1197/1783) reîsülküttâbların hal tercümelerine dair eseri.
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
LOKMÂN b. HÜSEYİN
Osmanlı tarihçi ve şehnâmecisi.
MEHMED HALÎFE
XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi.
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
SÂFÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
SÜLEYMAN PAŞA, Malatyalı
Osmanlı sadrazamı.
VAK‘ANÜVİS
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER