CANAN SEYFELİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CANAN SEYFELİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSTANBUL ERMENİ PATRİKHÂNESİ
Türkiye ve Girit Ermenileri’nin ruhanî merkezi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER