CELAL ERBAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELAL ERBAY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-CEVÂHİRÜ’l-MUDIYYE
Abdülkādir el-Kureşî’nin (ö. 775/1373) Hanefî hukukçularının biyografilerine dair eseri.
DAHKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı fakihi ve Rumeli kazaskeri.
KĀSIR
Edâ ehliyeti kısıtlı kişi anlamında fıkıh terimi.
NAFAKA
Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü ve bu kapsamda yapılan harcamalar anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER