CENAP ÇÜRÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

CENAP ÇÜRÜK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ASKERÎ MÜZE
İstanbul Harbiye’de Osmanlı dönemi silâhlarıyla savaş malzemesinin korunduğu müze.
ÇADIR MEHTERLERİ
Osmanlı Devleti’nde padişahın çadırlarını kurup kaldıran ve koruyan teşkilâta verilen ad.
KULELİ ASKERÎ LİSESİ
Esası 1828 yılında kışla olarak inşa edilen, bugün askerî lise olarak kullanılan yapı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER