CEZMİ ERASLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEZMİ ERASLAN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛBEKİR EFENDİ
Osmanlılar tarafından dinî eğitim vermek üzere Güney Afrika’ya gönderilen Hanefî âlimi.
FITRAT, Abdürraûf
Türkistan Cedîdcilik hareketinin önde gelen fikir ve siyaset adamı.
HAMİDİYE ALAYLARI
II. Abdülhamid döneminde Doğu Anadolu’da aşiretlerden oluşturulan hafif süvari birlikleri.
MUDANYA MÜTAREKESİ
İstiklâl Harbi’ni sona erdiren ateşkes antlaşması (11 Ekim 1922).
NUTUK
Atatürk’ün Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili değerlendirmesini ihtiva eden söylevi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER