CİHAN OKUYUCU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEDÂYİU’l-ÂSÂR
Cinânî (ö. 1004/1595) tarafından kaleme alınan hikâye mecmuası.
CİLÂÜ’l-KULÛB
Cinânî’nin (ö. 1004/1595) ahlâkî mesnevisi.
CİNÂNÎ
Divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER