DÂVUD İBRÂHİMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÂVUD İBRÂHİMÎ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DİHHUDÂ
Luġatnâme adlı ansiklopedik sözlüğüyle meşhur olan İranlı yazar ve şair.
ENÎSÜ’l-KULÛB
Kadı Burhâneddîn-i Ânevî’nin (ö. 608/1212’den sonra) tarihî, dinî ve ahlâkî konulara dair manzum eseri.
ESRÂRNÂME
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
KELÎM-i KÂŞÂNÎ
İranlı şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER