DAVUT İLTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DAVUT İLTAŞ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TAHÂVÎ / 1. Bölüm
Hanefî fakihi ve muhaddis.
et-TEMHÎD
Ebü’l-Hattâb el-Kelvezânî’nin (ö. 510/1116) usûl-i fıkha dair eseri.
TENKĪHU’l-FUSÛL
Şehâbeddin el-Karâfî’nin (ö. 684/1285) usûl-i fıkha dair eseri.
el-UDDE
Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın (ö. 458/1066) fıkıh usulüne dair eseri.
ÜSMENDÎ / 1. Bölüm
Münazaracı yönüyle meşhur olan Hanefî fakihi ve kelâm âlimi.
ZENCÂNÎ, Şehâbeddin
Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER