DOĞAN YAVAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DOĞAN YAVAŞ

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Erzurum’da Anadolu’nun en büyük Selçuklu medresesi.
EŞREFOĞLU CAMİİ
Beyşehir’de Beylikler dönemine ait Anadolu’nun ahşap direkli en büyük camisi.
GÜMÜŞLÜ KÜMBET
Erzurum’da Karskapı dışındaki meydanda tahminen XIV. yüzyıla ait kümbet.
HAFSA SULTAN KÜLLİYESİ
Klasik devir Osmanlı mimarisinin Manisa’daki en muhteşem örneği.
İBN NECCÂR CAMİİ
Kastamonu’da Candaroğulları dönemine ait cami.
İNCE MİNARELİ MEDRESE
Konya’da şehir merkezinde Selçuklu devrine ait dârülhadis.
KURŞUNLU HAN
Manisa’da XV. yüzyılın sonlarına ait han.
MUKADDES EMANETLER DAİRESİ
Topkapı Sarayı bünyesinde mukaddes emanetlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği bölüm.
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Bursa’da XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
ORHAN GAZİ KÜLLİYESİ
Bursa’da XIV. yüzyılın birinci yarısında inşa edilen ilk Osmanlı külliyesi.
ORHAN GAZİ TÜRBESİ
Bursa’da ikinci Osmanlı padişahının defnedildiği türbe.
OSMAN GAZİ TÜRBESİ
Bursa’da XIX. yüzyılda yenilenen türbe.
PERTEVNİYAL VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
PİRİNÇ HANI
Bursa’da XVI. yüzyılın başında inşa edilen han.
ULUCAMİ / 11. Bölüm: Bursa Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ
Bursa’da XV. yüzyılda inşa edilen külliye.
YILDIRIM KÜLLİYESİ
XV. yüzyılda Bursa’da inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER