EMEL ESİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMEL ESİN

1914-1987
Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED YESEVÎ KÜLLİYESİ
Yesi’de Ahmed Yesevî’nin türbesi etrafında cami, tekke ve kütüphaneden teşekkül eden külliye.
AHSÎKES
Türkistan’da bir şehir harabesi.
ALMALIĞ
Türkistan’da bugünkü Kulca’nın kuzeybatısında bulunan tarihî bir şehir.
AMUDERYA
Orta Asya’nın en büyük iki nehrinden biri.
BÖRK
Genel anlamda eski Türk başlığı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER